.: FRN Reflector :. 
Reflector akceptuje jedynie mosty miedzyserwerowe